Macromedia Flash Player Download the Flash Player
U heeft een meer recente versie van de Adobe Flash Player nodig.
Bezoek: www.adobe.com of klik op de button om de laatste versie van de plug-in te downloaden.
GOED RIDDERKERK
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Gezondheidscentrum
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond helpt kinderen en ouders met opvoedkundige vragen en problemen. De hulp is bedoeld voor jongeren van 0 tot 18 jaar, eventueel voortgezet tot 23 jaar. Er is geen onderscheid naar afkomst, levensbeschouwing of culturele achtergrond.
Vrijwillige Jeugdzorg
De afdeling Vrijwillige Jeugdzorg helpt ouders en kinderen die zelf contact zoeken. Een intakegesprek biedt zicht op de problemen. Vervolgens stellen we de best passende hulp vast. Afhankelijk van het probleem, verlenen we deze zelf, of verwijzen we door naar andere jeugdzorginstellingen. Ook professionele hulpverleners kunnen hier advies krijgen.
Jeugdbescherming en -reclassering
De afdeling Jeugdbescherming biedt gedwongen hulpverlening bij kinderrechterlijke beschermingsmaatregelen, zoals een �ondertoezichtstelling� (ouders behouden het wettelijk gezag) of �voogdij� (het kind komt onder voogdij van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond). Jeugdreclassering begeleidt kinderen die met justitie in aanraking zijn gekomen.
AMK
De afdeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onderzoekt (vaak anonieme) meldingen van kindermishandeling. Ook geeft het AMK advies en consult, zowel aan particulieren als aan professionals.
Kindertelefoon
Ook de Kindertelefoon valt onder Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Bij de Kindertelefoon Rotterdam werken ruim veertig vrijwilligers onder leiding van een professioneel team. De vrijwilligers spreken via telefoon en chat met kinderen en jongeren over hun vragen en problemen.
In GOED Ridderkerk wordt Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond vertegenwoordigd door een voorpostmedewerker. Deze vervult een �makelaarsfunctie� op het gebied van communicatie en afstemming tussen personen en instanties, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, wijkorganisaties, scholen en politie. De voorpost adviseert, begeleidt en/of verwijst cli�nten en is een aanspreekpunt voor regionale hulpverleners.

Hoofdkantoor
Calandstraat 58
3016 CD Rotterdam
Telefoon: 010 - 478 16 00
Fax: 010 - 478 20 07
www.jeugdzorg-rotterdam.nl

GOED Ridderkerk
Jan Luykenstraat 8R
2985 BV Ridderkerk
Telefoon: 0180 - 42 78 22
Fax: 0180 - 42 78 82
·  Huisartsen
·  Apotheek Jan Luyken
·  Albert Schweitzer ziekenhuis
·  Verloskundigenpraktijk
·  Aafje
·  Vivenz
·  MEE
·  Parnassia Groep
·  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
·  Jeugdplein
·  Logopedie
·  Fysiotherapie
·  Cesartherapie
·  Huid- en oedeemtherapie
·  Podotherapie