Gezondheidscentrum
Gezondheidszorg onder een dak

Traditionele scheidslijnen zijn hier verdwenen. De vergaande samenwerking tussen de diverse vormen van ambulante zorg en de polikliniek van het ziekenhuis wordt getypeerd als “eerstelijnszorg”, of “vloeiendelijns zorg”. Kennis en kunde worden gebundeld en ingezet voor een optimale patientenzorg.